סניפטים

שינוי ה loading animation בתוסף contact form 7

תהיתם כיצד לשנות את ה gif loading animation המופיע בתוסף contact form 7 כברירת מחדל בעת ניסיון שליחה ? הוסיפו את הפילטר הבא לקובץ functions.php ושנו את שם את הקובץ בהתאם:


/* custom ajax loader for CF7 */
function my_wpcf7_ajax_loader () {
  return get_bloginfo('stylesheet_directory') . '/img/ajax_loader.gif';
}
add_filter('wpcf7_ajax_loader', 'my_wpcf7_ajax_loader');

אם מעניין אתכם הנושא תמצאו בקישור הבא מידע רחב על עיצוב טפסים ב Contact Form 7.

שינוי ברירת המחדל של פוסטים למצב פרטי

קטע הקוד הבא יאפשר לכם לקבוע כי מצב ברירת המחדל של פוסטים באתר הוורדפרס שלכם יהיה פרטי.

<?php 
/***** BEGIN HERE *****/
function default_posts_to_private()
{
	global $post;

	if ( $post->post_status == 'publish' ) {
		$visibility = 'public';
		$visibility_trans = __('Public');
	} elseif ( !empty( $post->post_password ) ) {
		$visibility = 'password';
		$visibility_trans = __('Password protected');
	} elseif ( $post->post_type == 'post' && is_sticky( $post->ID ) ) {
		$visibility = 'public';
		$visibility_trans = __('Public, Sticky');
	} else {
		$post->post_password = '';
		$visibility = 'private';
		$visibility_trans = __('Private');
	} 
?>

	<script type="text/javascript">
		(function($){
			try {
				$('#post-visibility-display').text('<?php echo $visibility_trans; ?>');
				$('#hidden-post-visibility').val('<?php echo $visibility; ?>');
				$('#visibility-radio-<?php echo $visibility; ?>').attr('checked', true);
			} catch(err){}
		}) (jQuery);
	</script>
	<?php
add_action( 'post_submitbox_misc_actions' , 'default_posts_to_private' );

יצירת מספר טקסונומיות בפונקציה אחת

במצבים בהם אתם עובדים על פרוייקט ונדרשים ליצור מספר טקסונומיות, נכון יהיה להשתמש בפונקציה זו מאשר ליצור פונקציה לכל טקסונומיה בנפרד. הכניסה במערך את הפרמטרים של כל טקסונומיה והפונקציה כבר תדאג לשאר…

<?php
/**
 * Register Multiple Taxonomies
 *
 */
function register_multiple_taxonomies() {
  $taxonomies = array(
    array(
      'slug'     => 'job-department',
      'single_name' => 'Department',
      'plural_name' => 'Departments',
      'post_type'  => 'jobs',
      'rewrite'   => array( 'slug' => 'department' ),
    ),
    array(
      'slug'     => 'job-type',
      'single_name' => 'Type',
      'plural_name' => 'Types',
      'post_type'  => 'jobs',
      'hierarchical' => false,
    ),
    array(
      'slug'     => 'job-experience',
      'single_name' => 'Min-Experience',
      'plural_name' => 'Min-Experiences',
      'post_type'  => 'jobs',
    ),
  );
  foreach( $taxonomies as $taxonomy ) {
    $labels = array(
      'name' => $taxonomy['plural_name'],
      'singular_name' => $taxonomy['single_name'],
      'search_items' => 'Search ' . $taxonomy['plural_name'],
      'all_items' => 'All ' . $taxonomy['plural_name'],
      'parent_item' => 'Parent ' . $taxonomy['single_name'],
      'parent_item_colon' => 'Parent ' . $taxonomy['single_name'] . ':',
      'edit_item' => 'Edit ' . $taxonomy['single_name'],
      'update_item' => 'Update ' . $taxonomy['single_name'],
      'add_new_item' => 'Add New ' . $taxonomy['single_name'],
      'new_item_name' => 'New ' . $taxonomy['single_name'] . ' Name',
      'menu_name' => $taxonomy['plural_name']
    );
    
    $rewrite = isset( $taxonomy['rewrite'] ) ? $taxonomy['rewrite'] : array( 'slug' => $taxonomy['slug'] );
    $hierarchical = isset( $taxonomy['hierarchical'] ) ? $taxonomy['hierarchical'] : true;
  
    register_taxonomy( $taxonomy['slug'], $taxonomy['post_type'], array(
      'hierarchical' => $hierarchical,
      'labels' => $labels,
      'show_ui' => true,
      'query_var' => true,
      'rewrite' => $rewrite,
    ));
  }
  
}
add_action( 'init', 'register_multiple_taxonomies' );

כיצד לחלק את הפוסטים בלולאה של וורדפרס לקבוצות?

בפרוייקט האחרון שלי, נדרשתי לחלק את הלולאה של וורדפרס לקבוצות של שלושה פוסטים, כלומר במידה וישנם תשעה פוסטים כל שלושה מהם יהיו ב div שעוטף אותן. ניתן לבצע זאת על ידי שימוש ב counter ובדיקה בתוך הלולאה האם הוא כפולה של 3 ואם כן, לסגור את div. במידה ואתם מעוניינים לשנות את מספר הפוסטים בקבוצה פשוט שנו את הספרה 3 בשורה מספר 14. הנה הקוד:

<?php if ( have_posts() ) :
	$i = 0; // counter
	while ( have_posts() ) : the_post();
		if ( $i % 3 == 0 ) { // if counter is multiple of 3, put an opening div ?>
			<div>
		<?php } ?>
				<div class="single_item">
					<h2>
						<a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?>
						</a>
					</h2>
				</div>
		<?php $i ++;
		if ( $i % 3 == 0 ) { // if counter is multiple of 3, put an closing div ?>
			</div>
		<?php } ?>

	<?php endwhile; ?>
	<?php
	if ( $i % 3 != 0 ) { // put closing div here if loop is not exactly a multiple of 3 ?>
		</div>
	<?php } ?>

<?php endif; ?>

הגבלת החיפוש בוורדפרס לכותרת הפוסט בלבד

ישנם מצבים (די שכיחים האמת) בו תהיו מעוניינים להגביל את החיפוש באתר הוורדפרס שלכם לכותרות בלבד ולא לטקסט בפוסט עצמו. בכדי לבצע זאת הוסיפו את הקוד הבא לקובץ functions.php, (שימו לב שפונקציה זו תיושם גם בחיפוש המתבצע מלוח הבקרה של וורדפרס).

/**
 * Search SQL filter for matching against post title only.
 *
 * @param  string   $search
 * @param  WP_Query  $wp_query
 */
function wpse_11826_search_by_title( $search, $wp_query ) {
  if ( ! empty( $search ) && ! empty( $wp_query->query_vars['search_terms'] ) ) {
    global $wpdb;

    $q = $wp_query->query_vars;
    $n = ! empty( $q['exact'] ) ? '' : '%';

    $search = array();

    foreach ( ( array ) $q['search_terms'] as $term )
      $search[] = $wpdb->prepare( "$wpdb->posts.post_title LIKE %s", $n . $wpdb->esc_like( $term ) . $n );

    if ( ! is_user_logged_in() )
      $search[] = "$wpdb->posts.post_password = ''";

    $search = ' AND ' . implode( ' AND ', $search );
  }

  return $search;
}

add_filter( 'posts_search', 'wpse_11826_search_by_title', 10, 2 );

הסירו את Disqus מדפים לא נחוצים - וורדפרס

אם אתם משתמשים ב Disqus, שימו לב כי הוא טוען את קובץ ה Js שלו בכל עמוד ועמוד. הוסיפו את הקוד הבא לקובץ functions.php בכדי לגרום ל Disqus להטען רק בתבנית דף של פוסטים ורק כאשר התגובות פתוחות לאותו פוסט.

function tgm_tame_disqus_comments() {
    if ( is_singular( array( 'post', 'page' ) ) && comments_open() )
        return;
    remove_action( 'loop_end', 'dsq_loop_end' );
    remove_action( 'wp_footer', 'dsq_output_footer_comment_js' );
}

add_action( 'wp_head', 'tgm_tame_disqus_comments' );

הסרת תגיות Html מיותרות מטפסים ב Contact Form 7

Contact Form 7 הוא כלי מעולה להטמעת טפסים באתר וורדפרס, אך לפעמים הוא מוסיף תגיות <p> ו <br> לטופס. אם ברצונכם לבטל זאת הוסיפו את השורה הבאה לקובץ wp-config.php:

define('WPCF7_AUTOP', false );

הוספת פונטים של גוגל לאתר וורדפרס

ישנם מספר דרכים להוסיף Google Fonts לאתר וורדפרס, אתן פה דוגמה לשתיים מהן. אפשרות ראשונה והפחות מומלצת היא להוסיף את הפונטים ישירות ל header.php של התבנית (כמובן שעדיף בתבנית בת).

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Lora|Oswald" media="screen">

כשאתם משתמשים בשיטה זו שימו לב כי עליכם להוסיף את הקריאה ל Google Fonts לפני שאתם קוראים לקובץ stylesheet הראשי.

אפשרות שנייה ויותר מומלצת היא על ידי שימוש ב wp_register_style ו wp_enqueue_style. הוסיפו את הקוד הבא לקובץ functions.php:


/* The Right way to add Google Fonts to WordPress */
function add_my_google_fonts() {

	wp_register_style('my-googleFonts', 'https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,300,600,700,400');
  wp_enqueue_style( 'my-googleFonts');
}

add_action('wp_enqueue_scripts', 'add_my_google_fonts');

הוספת class לפוסט האחרון בלולאה

פונקציה זו תוסיף class לפוסט האחרון בלולאה של וורדפרס. שימוש בפונקציה זו תאפשר לכם לעצב בצורה שונה את הפוסט האחרון בדף הבית או בדפי הארכיון.


// Add a class to the last post in a loop
function last_post_class($classes){
	global $wp_query;
  
	if(($wp_query->current_post+1) == $wp_query->post_count) $classes[] = 'last';
	return $classes;
  
}
  add_filter('post_class', 'last_post_class');

קביעת אורך מינימלי לתגובות בוורדפרס

אם אינכם מעוניינים בתגובות קצרות לפוסטים שלכם כגון 'תודה !' או 'מאמר נפלא…' וכו׳.. הוסיפו את הקוד הבא לקובץ functions.php, וקבעו את מספר התווים המינימלי בשורה מספר 4.


function minimal_comment_length( $commentdata ) {
  $minimalCommentLength = 20;
  if ( strlen( trim( $commentdata['comment_content'] ) ) < $minimalCommentLength ) {

    wp_die( 'התגובה חייבת להכיל ' . $minimalCommentLength . ' תווים לפחות.' );

  }

  return $commentdata;
}
add_filter( 'preprocess_comment', 'minimal_comment_length' );