ביטול תגובות בוורדפרס

לוורדפרס מנגנון תגובות מובנה שעובד מעולה. עם זאת, במצבים מסויימים אנו מעוניינים לבטל לגמרי את התגובות באתר וורדפרס, במיוחד אם האתר שלכם אינו משמש כבלוג אלא כאתר תדמיתי או חנות לדוגמא. לחלקנו מספיק לבטל זאת דרך הגדרות דיון בלוח הבקרה של וורדפרס אך לפעמים זה לא מספיק.

קוד זה יגרום לביטול מנגנון התגובות בוורדפרס בצורה מוחלטת, ואף יסיר את התגובות מלוח הבקרה. הוסיפו את הקוד הבא לקובץ functions.php:


// Disable support for comments and trackbacks in post types
function df_disable_comments_post_types_support() {
	$post_types = get_post_types();
	foreach ($post_types as $post_type) {
		if(post_type_supports($post_type, 'comments')) {
			remove_post_type_support($post_type, 'comments');
			remove_post_type_support($post_type, 'trackbacks');
		}
	}
}
add_action('admin_init', 'df_disable_comments_post_types_support');

// Close comments on the front-end
function df_disable_comments_status() {
	return false;
}
add_filter('comments_open', 'df_disable_comments_status', 20, 2);
add_filter('pings_open', 'df_disable_comments_status', 20, 2);

// Hide existing comments
function df_disable_comments_hide_existing_comments($comments) {
	$comments = array();
	return $comments;
}
add_filter('comments_array', 'df_disable_comments_hide_existing_comments', 10, 2);

// Remove comments page in menu
function df_disable_comments_admin_menu() {
	remove_menu_page('edit-comments.php');
}
add_action('admin_menu', 'df_disable_comments_admin_menu');

// Redirect any user trying to access comments page
function df_disable_comments_admin_menu_redirect() {
	global $pagenow;
	if ($pagenow === 'edit-comments.php') {
		wp_redirect(admin_url()); exit;
	}
}
add_action('admin_init', 'df_disable_comments_admin_menu_redirect');

// Remove comments metabox from dashboard
function df_disable_comments_dashboard() {
	remove_meta_box('dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'normal');
}
add_action('admin_init', 'df_disable_comments_dashboard');

// Remove comments links from admin bar
function df_disable_comments_admin_bar() {
	if (is_admin_bar_showing()) {
		remove_action('admin_bar_menu', 'wp_admin_bar_comments_menu', 60);
	}
}
add_action('init', 'df_disable_comments_admin_bar');

תגובות פייסבוק

{ 0 תגובות… הוסף אחת }

השאירו תגובה